Pravý paradox obezity

0

Obezita a předčasné úmrtí

Obezita je v moderním světě skutečně nekontrolovatelná. Většina lidí v USA a v západním světě je skutečně těžká – buď mají nadváhu nebo jsou obézní. Dětská obezita je navzdory příležitostným a lokalizovaným náznakům pokroku bezprecedentní.

Zprávy z nedávné doby nám připomínají, jak je tato nesmírně zbytečná pohroma skutečně důležitá. Studie v kardiologii JAMA znovu vyvrací myšlenku „paradoxu obezity“ a naznačuje, že jak nadváha, tak obezita jsou spojeny se zvýšeným rizikem závažných chronických onemocnění (tj. reálné zkrácení kvalitního života) a obezita na všech úrovních je spojená s předčasným úmrtím (tj. reálné zkrácení života).

Studie

V této době probíhá studie s názvem: Projekt sdružující rizika spojené s rizikem kardiovaskulárních onemocnění. Jak název napovídá, úsilí zahrnuje shromažďování údajů z množství prospektivních kohortních studií, ve kterých byla měřena hmotnost a výška.Účastníci na začátku netrpěli srdečním onemocněním a zdravotní stav byl sledován v průběhu času. Bylo shromážděno deset takových studií. Výsledkem je vyčerpávající pohled na velký počet výsledků. Celkem téměř 200 000 jedinců se základním měřením BMI a přes 3 miliony sledovaných osob.

Výsledky byly poměrně jednoduché. Obezita v každé ze tří fází byla spojena se zvýšeným rizikem úmrtnosti upravené podle věku a zkrácené délky života. Když byla těžká (3. etapa) obezita srovnávána s normální hmotností, byla délka života zkrácena o více než 2 roky u žen a o více než 5 let u mužů.

Mnohem provokativnější bylo zjištění, i když ve skutečnosti nebylo překvapující, že byl vyšší výskyt kardiovaskulárních onemocnění mezi lidmi s nadváhou, kteří ale ještě nebyli na začátku obézní. Velmi to ovlivnilo kvalitu jejich života. Konfliktní nálezy pro tuto kategorii jsou z velké části zodpovědné za odklon od diskusí o možném paradoxu obezity.

Toto tvrzení však vychází ze dvou faktorů:

  • selhání vyšetření morbidity a úmrtnosti
  • selhání odlišení úbytku hmotnosti, který často doprovází chronické onemocnění od čistě vedlejších účinků nadváhy.

Současná studie

Současná studie vyřešila oba tyto příznaky, zachytila ​​informace o incidenci kardiovaskulární morbidity a úmrtnosti. Sledovala účinky nadváhy na začátku léčby u zdravých lidí na začátku studie. Ve srovnání s protějšky s normální hmotnostní, měli muži s nadváhou o 20% vyšší pravděpodobnost, že v polovině života utrpí kardiovaskulární příhodu (jako je infarkt nebo infarkt myokardu). Ženy s nadváhou dokonce o 30%vyšší pravděpodobnost. Jedná se o srovnání s referenčním rizikem u dospělých s normální hmotností, kde je třeba poznamenat – je riziko již vysoké. Zhruba jeden ze tří mužů a jedna z pěti žen v normální váhové kategorii v této studii utrpěla v polovině života určitou kardiovaskulární příhodu. Takže zvýšené riziko mezi skupinou s nadváhou a obezitou bylo relativně podobné tomuto již velmi alarmujícímu standardu. Aby bylo jasno – koronární onemocnění se nemusí vyvíjet vůbec a „zdravá“ referenční populace v Americe je velmi pochybná.

Čtěte také:  Suma - brazilský ženšen, ruské tajemství

Omezení studie

Studie samozřejmě měla omezení, jako všechny studie. Konkrétně bylo BMI měřeno pouze na počátku, takže se změny v průběhu času neposuzovaly. Autoři to však výslovně a přesvědčivě řeší ve svém článku. Nadváha a obezita má tendenci být spíše předvídatelná v průběhu let, takže se to v takto veliké skupině určitě zprůměruje. Zjištění zde jsou jednoduchá a přesvědčivá. Vyhýbají se nástrahám mnoha menších studií na toto téma a jsou hodně věrohodné pouhým rozsahem analýzy.

Nadváha i obezita je schopná zkrátit život. V této diskusi je samozřejmě místo pro výběr životního stylu a osobní odpovědnost, kterou každý z nás má za vznik obezity i nadváhy.

Navzdory vzrušujícím diskuzím a pseudo-zmatku o obezitě, energetické rovnováze a stravě víme přesně, co způsobuje nadváhu a obezitu téměř ve všech případech a víme přesně jak problém vyřešit. Jednoduše to ale neuděláme z nejpředvídatelnějších důvodů a tím jsou: peníze. Zoufalé obavy z pandemické obezity jsou rutinně podřízeny závratnému potenciálu zisku. V praxi to znamená, že tato studie vyjde na denní světlo pouhých pár dní poté, co jsou olympijské hry sponzorovány firmami jako je CocaCola, MacDonald a Dunkin ‚Donuts, když jmenujeme jen některé.

Amerika, kde je hlavní rozvoj fastfoodů a junkfood, a pestrobarevné marshmallows jsou součástí kompletní snídaně – by se dala považovat za meku úmyslného šíření obezity. Vzhledem k tomu, že oběťmi jsou skutečně naši bratři, sestry, děti a my samy a naše životy a jejich kvalita jsou výrazně zmenšeny, lze považovat naši toleranci za skutečný pravdivý paradox obezity.

Zdroj: linkedin

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!