Poruchy cirkadiánního rytmu a deprese: Je pravděpodobné, že přispívají k sebevraždám mladých?

0

Brian Jones, Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison.

Všichni si vzali svůj život mezi lety 1969 a 1971.

Bylo jim jen 27 let, když zemřeli.

Klub „27“ není klub, ve kterém byste chtěli členství, ale bohužel je tento jev běžný: sebevražda je druhou nejčastější příčinou smrti mezi 15 až 29 lety.

Po několika nedávných sebevraždách celebrit a po sebevraždě mého oblíbence Anthony Bourdaina jsem o tomto smutném tématu mluvil s několika přáteli. Věděli, že jsem napsal kapitolu o tom, jak je narušení cirkadiánního systému křižovatkou, která propojuje depresi s diabetem. Dan navrhl, abych sdílel nějaké myšlenky o tom, zda narušení biologických hodin přispívá k poruchám nálady. Takže tady to je:

Abychom si ujasnili – nedělám o nikom žádné závěry. Ani neříkám, že myslím, že dysfunkce cirkadiánního systému je jádrem této záležitosti. Ale celebrity se často zabývají aktivitami (např. časté cestování mimo jejich časové pásmo), o nichž je známo, že ničí biologické hodiny. Na konci tohoto příspěvku doufám, že poznáte některé z mnoha vztahů mezi tím, jak dobře funguje vaše tělo a jak se cítíte. A co je nejdůležitější, přezkoumám také několik slibných způsobů úpravy cirkadiánního systému při řešení deprese.

Cirkadiánní systém

Měl jsem přednášku o tom, jak biologické hodiny v našem těle pracují, takže zde jen stručně představím relevantní koncepty.

Naše cirkadiánní rytmy vycházejí ze systémů biologických hodin ve všech buňkách v našem těle. Takové rytmy optimalizují naši biologii podle denní doby, a proto nám pomáhají předvídat a přizpůsobit se předvídatelným změnám v životním prostředí, jako je např. každé ráno vycházející slunce. Většina lidských biologických hodin není přesně 24 hodin, takže tyto hodiny musí být resetovány každý den. Hlavním časovým signálem, který resetuje hodiny, je cyklus světlo – tma, který synchronizuje „hlavní hodiny“ v mozku. Poškození těchto hodin celý systém časování desynchronizuje, čehož výsledkem je zjevná ztráta chování podle cirkadiánních rytmů.

Hlavní hodiny přenášejí informace o fotoperiodě na mozkovou strukturu nazvanou epifýza, kde se vytváří většina melatoninu u lidí. Vystavení se světlu znemožňuje syntézu melatoninu, melatonin je tedy „hormon tmy“. Výsledkem je, že melatonin v krvi a slinách je obecně sotva zjistitelný během dne, ale je mnohem vyšší v noci. Cirkulující melatonin působí na své receptory v mnoha tkáních, aby poskytoval informace o denním čase.

Další rytmy

Kromě rytmu melatoninu mohou být i další rytmy, jako je kortizol (který by měl v noci prudce klesat v očekávání, že vás každé ráno probudí a připraví tělo na další den) a tělesná teplota (která by měla v polovině odpoledne vrcholit, a klesat od tohoto okamžiku). Oba jsou důležití při synchronizaci cirkadiánního systému. Nakonec i různé živiny se zdají být důležitými znameními při nastavování biologických hodin, takže pravidelná strava udržuje váš metabolismus v pořádku.

Pokud chcete, aby vaše hodiny tikaly správnou rychlostí, měly by být vaše dny jasné a plné dostatečné fyzické aktivity a živin, které podporují dobré zdraví. Vaše noci by měly být tmavé, klidné a bez jídla. Zkuste přemýšlet o tom, jak pravděpodobně žili naši předkové.

Důležitost všech těchto skutečností spočívá v tom, že zdravý cirkadiánní systém podporuje jak schopnost cítit se v každém okamžiku bdění ve vašem dni nejlépe, tak i schopnost dobře spát v noci. Narušte své biologické hodiny a urychlíte zánik vašeho tělesného a tedy i psychického zdraví.

Cirkadiánní rytmy a deprese

Pokud klasifikujeme psychicky zdravé lidi jako lidi s „normálním“ cirkadiánním rytmem, lidé trpící depresí často mají neobvyklé cirkadiánní rytmy. Mezi lidmi, kteří mají depresi, existují jisté rozdíly, ale všiml jsem si některých rozdílů, jakými se lidé s depresí obecně liší od ostatních.

Načasování mozkové aktivity při depresi

Určitě jste si všimli, že se v určitých částech dne se cítíte lépe než v jiných. Jako ranní ptáče se cítím skvěle krátce po probuzení, někdy cítím zklidnění okolo oběda a večer jsem většinou nepoužitelný. Ale co lidé s depresí? Jak jsou na tom?

Použití informací o době úmrtí pro porovnání mozku lidí, kteří měli nebo neměli depresi, ukázalo, že denní změny v genové expresi v různých oblastech mozku mohou být při depresi ohroženy. Není snad překvapení, že lidé, kteří mají depresi, mohou mít neobvyklé vzorce metabolismu mozku, což se odráží v absorpci glukózy v jejich šedé hmotě. A když si uvědomíte, že se jedná o tyto neuvěřitelně složité vzorce mozkové činnosti, z nichž vycházejí naše duševní stavy, je logické, že lidé s depresí se často setkávají s výraznou každodenní variací nálady, jejíž profil se zdá být odlišný od lidí, kteří nejsou depresivní.

Cirkadiánní rytmy – teplota těla, hladina kortizolu a melatoninu při depresi

Biologické rytmy se mohou u lidí s depresí lišit. Je běžné, že lidé s depresí mají plošší křivku tělesné teploty a kortizolu. Navíc průměrná tělesná teplota a kortizol mají tendenci být vyšší při depresi. Jak jsem popsal dříve, noční pokles teploty těla pomáhá lidem usnout a spát. Takže zvýšená tělesná teplota v nočních hodinách není příznivá pro osvěžující spánek. Produkce kortizolu se zvyšuje v reakci na stresory, což nám pomáhá vyrovnat se s ohrožením našeho těla. To je skvělé během dne, ale chronické zvýšení tohoto stresového hormonu má také tendenci ohrozit spánek. Jako by to nestačilo, noční vzestup a denní pokles produkce melatoninu má tendenci k poklesu při depresi. Melatonin není ve skutečnosti hormonem spánku, ale silný rytmus melatoninu pomáhá dirigovat načasování klíčových hráčů v symfonii aktivity, která vytváří spánek.

Čtěte také:  Málo známé příčiny deprese - čtvrtá část

Spánek a nálada

Jak asi víte, spánek a nálada jsou velmi propojeny ve vzájemném vztahu. Ztráta spánku spolehlivě narušuje schopnost empatie s ostatními a určuje, jak lidé regulují své emoce, předurčují je k podrážděnosti, úzkosti a agresi. Výzkum zjistil, že špatný spánek je spojen s myšlenkami na sebevraždu, pokusy o sebevraždu a nakonec i k sebevraždě.

Na druhé straně problémy se spánkem mohou způsobovat samotné poruchy nálady: až 90% lidí s depresí hlásí problémy se spánkem, jako je nespavost a frustrující časná probuzení. Struktura spánkových fází, jimž procházejí lidé s depresí, se také odchyluje od lidí bez této poruchy.

Pravděpodobně jste si všimli, že vaše časování spánku se v průběhu roku mění – možná spíte spíše v zimě a zjistíte, že se v létě budíte dříve. To naznačuje, že cirkadiánní rytmy jsou vnořeny v rámci sezónních změn v biologii a vyvolávají otázky, zda se závažnost deprese může lišit podle ročního období. Vsadím se, že víte, co bude příští odstavec …

SEZÓNNÍ AFEKTIVNÍ PORUCHA

Mnoho lidí netrpí depresí po celý rok. Ale sezónní přechody se mohou shodovat se zásadními změnami nálady, což je fenomén známý jako sezónní afektivní porucha. Nejčastěji s krátkým dnem a dlouhou nocí v zimě dochází k zhoršené pohodě a také čím dále na sever od rovníku se tato porucha stává stále častější. Vědci chápou tuto poruchu méně dobře, než byste mohli očekávat, ale všímám si, že zpoždění v cirkadiánním rytmu je časté u lidí se sezónní afektivní poruchou.

Chronoterapie k léčbě deprese?

Pokud by poruchy nálady a narušení cirkadiánního systému existovali současně, mohlo by vyladění cirkadiánního systému být cílem pomoci lidem, kteří trpí depresí?

Antidepresiva

Je zajímavé, že mnoho léků běžně užívaných k léčbě náladových poruch ovlivňuje cirkadiánní hodiny. Patří mezi ně inhibitory monoaminooxidázy a selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (používané k potlačení deprese), stejně jako lithium (používané k potlačení bipolární poruchy).

Některé z těchto léků často vedou k nežádoucím účinkům, které dostatečně odradí lidi, kteří mají depresi, od užívání. Ale ne všechny léky jsou škodlivé.

Melatonin má pozoruhodný bezpečnostní profil a může být velmi užitečný při pomoci lidem synchronizovat jejich cirkadiánní systém při 24 hodinovém dni za okolností jako je jetlag a vzácná porucha nazývaná porucha spánku – bdění, která není 24 hodinovou. Zdá se, že melatonin nemá u člověka antidepresivní účinky … ale co příbuzné sloučeniny?

Jedna mimořádně zajímavá droga je analog melatoninu s názvem agomelatin (značky Melitor, Thymanax a Valdoxan). Struktura agomelatinu je podobná melatoninu, stejně jako bezpečnostní profil. Melatonin se téměř výlučně váže na melatoninové receptory. Agomelatin se však také váže na dva serotoninové receptory (5-HT2B a 5-HT2C), které blokují interakci serotoninu s těmito receptory. Serotonin je neuromodulátor, který působí na pozoruhodně širokou škálu receptorů (existuje sedm rodin serotoninových receptorů), což vede k nuancovaným rolím ve věcech jako je chuť k jídlu, nálada, sexuální funkce a spánek. Díky své jedinečné farmakologii se zdá, že agomelatin je velmi slibným antidepresivem a také spolehlivě snižuje úzkost.

Světlo

Expozice světlu určuje především tempo hlavních hodin a formuje melatoninový rytmus. Inteligentní využití jasné světelné terapie během dne zvyšuje náladu u lidí se sezónní afektivní poruchou a někteří lidé s velkou depresí mohou mít také výhodu ze světelné léčby. Přesný návod jak používat světlo závisí na osobě a délce, intenzitě, časování a vlnové délce světla.

Závěrečné myšlenky

Doufáme, že vám tento článek objasní, že hodiny vašeho těla jsou klíčovým faktorem vaší psychické pohody. Potřebujeme mnohem více výzkumu týkajícího se nesouladu cirkadiánního systému a nenálady a bude velmi užitečné studovat lidi, kteří si pravidelně narušují biorytmy (letušky, noční pracovníky a jejich rodiny atd.). Ačkoli je výzkum v plenkách, zdá se, že i typ menšího, pravidelného narušení cirkadiánního systému, který mnozí z nás pravidelně zažívají, může být spojen s rizikem vzniku deprese, takže je pravděpodobné, že je to něco, nad čím bychom měli všichni uvažovat.

Zdroj: humanos

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!