Hovězí laktoferin je účinný při potlačování kolonií Helicobacter pylori v lidském žaludku: randomizovaná, dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie.

0

Hovězí laktoferin má antibakteriální účinnost proti Helicobacter pylori in vitro (ve zkumavce) a je účinný při potlačení bakteriální kolonizace u myší.

Cílem naší studie bylo zhodnotit účinnost orálně podávaného laktoferinu na kolonizaci H. pylori; u lidí randomizovanou, dvojitě zaslepenou, placebem kontrolovanou studií. Bylo přijato 55 zdravých jedinců pozitivních pro infekci H. pylori. Subjekty byly randomizovány do dvou skupin. Skupina s lakotoferinem dostávala tablety laktoferinu v dávce 200 mg po dobu 12 týdnů. Kontrolní skupina dostávala placebo tablety bez laktoferinu.

Dechový test C-močoviny (test na pozitivitu Helycobacter) byl proveden před, během a na konci podávání a opět 4 týdny po skončení podávání. Účinnost byla definována jako více než 50% snížení hodnoty močoviny v dechovém testu na konci studie. Účinnost byla pozorována u 10 z 31 subjektů léčených laktoferinem (32,3%) a u 1 z 28 kontrolních subjektů s placebem (3,6%). Což naznačuje, že míra účinku ve skupině dostávající laktoferin byla významně vyšší než u kontrolní placebo skupiny. Tyto výsledky naznačují, že podávání laktoferinu je účinné k potlačení infekce H. pylori.

Laktoferin jako přírodní modulátor imunitního systému

Laktoferin je glykoprotein vázající železo, je to mediátor vylučovaný buňkami, který ovládá vrozenou a adaptivní imunitní funkce u savců. Jedná se o pleiotropní molekulu, která přímo napomáhá vlivu přítomnosti buněk na vývoj polarizace T-pomocných buněk. Cílem této práce je poskytnout přehled výzkumu o úloze laktoferinu při udržování imunitní homeostázy. Zejména jako prostředku imunitní reakce na infekční napadení, trauma a zranění. Tato zjištění jsou kriticky relevantní při vývoji profylaktických a terapeutických intervencí u lidí. Pochopení těchto konkrétních účinků laktoferinu poskytne logický rámec pro určení jeho úlohy ve zdraví a onemocnění.

Laktoferin váže nadbytečné volné železo

Imunitní odpovědi se vyvinuli tak, aby spolupracovaly s okolním prostředím, aby chránily hostitele (člověka, savce) před patogenními útočníky, poskytovaly dobré zdraví účinným odstraněním infekčních agens (bakterií, virů, hub a parazitů) a modulovali systémové odpovědi zahrnující hostitelovu imunitní reakci. Nedávný výzkum určil laktoferin, člena rodiny transferrinů – glykoproteinů vázajících železo, jako kritickou složku při zprostředkování imunitní odpovědi, zejména pro koordinované interakce mezi vrozenými a adaptivními složkami a souvisejícími reakcemi. Zapojení vrozených složek vede k vyvolání signálních cest k podpoře zánětu, což zajistí, že invazivní patogeny zůstávají pod kontrolou, zatímco specifická imunitní reakce je buď generována, nebo se reguluje. Laktoferin je klíčová molekula, která se na těchto procesech podílí.

Imunitní systém

Imunitní systém chrání organismus před potenciálně škodlivými environmentálními stimuly prostřednictvím rozpoznání a reakce s mnoha imunologickými reakcemi. Myeloidní buňky, včetně vysoce fagocytárních, pohyblivých polymorfonukleárních neutrofilů, makrofágů a dendritických buněk, poskytují první obrannou linii proti většině patogenů. Objevují se důkazy, že mnoho mediátorů pocházejících z myeloidní linie oživuje imunitní homeostázu. Takže užitečnost takových imunitních mediátorů představuje nový terapeutický přístup, který závisí na imunopotenciování, imunosupresi nebo na vyvolání imunologické tolerance. Laktoferin je jedním z těchto mediátorů, který přirozeně překonává vrozené a adaptivní imunitní funkce regulací odpovědi cílových buněk, včetně těch, které se podílejí na oxidativním stresu a systémových zánětlivých reakcích. Je také uznáván jako významný pomocník přispívající k regulaci prezentace antigenu a vývoji produktivní odpovědi T-buněk.

Čtěte také:  Zinek zaručeně zabíjí rýmu, ale pravděpodobně používáte špatný druh

Účinky laktoferinu proti patogenům

Zatímco se laktoferin nachází primárně v mukózních sekretech, syntetizovaných epiteliálními buňkami, je přítomen také v neutrofilních granulech. Laktoferin je považován za obranný protein první linie, který se zabývá ochranou proti velkému počtu mikrobiálních infekcí a prevenci systémového zánětu. Zatímco cílem této práce je zkoumat imunitní modulační aktivitu laktoferinu, je důležité uvažovat o tom, že laktoferrin také vykazuje přímé účinky na patogeny. Ty zahrnují bakteriostatické a baktericidní účinky, první je výsledkem uzavření železa laktoferinem a druhý se zabývá schopnostmi laktoferinu vázat lipopolysacharid (LPS-zbytky mrtvých bakterií zatěžující játra a detoxikační systém). Schopnost laktoferinu vázat velké množství železa také poskytuje ochranu proti patogenům a jejich metabolitům zvýšením fagocytózy a adherence buněk a kontrolou uvolňování cytokinů podporujících zánět.

Jiné přímé účinky laktoferinu jsou: anti-virové, antiparazitické a antifugální. Dále laktoferin vykazuje nepřímou aktivitu, často prevencí invaze patogenů blokováním interakce s receptory použitými pro vstup do hostitelských buněk.

Obranná aktivita první linie

Zatímco potlačuje mikrobiální růst, také působí přímou obrannou aktivitou první linie; díky jeho významnému vlivu na vývoj adaptivní imunitní odpovědi. Uzavření železa laktoferinem snižuje oxidativní stres a tím mění velikost a specifickou produkci cytokinů. Laktoferin má hluboký modulační účinek na adaptivní imunitní systém; podporou dozrávání prekurzorů T-buněk do kompetentních pomocných buněk a diferenciací nezralých B-buněk do účinných antigen prezentujících buněk. Kromě toho laktoferin zvyšuje odezvu na antigeny se zpožděným typem hypersenzitivity, což vede k silné indukci buňkami zprostředkované imunity.

Zdroj: ncbi1, ncbi2

Související články:

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!