Zázračná měď – reálné účinky na zdraví

0

Máme tu další pokračování o výhodách mědi na lidské zdraví. Z některých vyplývá, že ď je po hořčíku doslova zázračný minerál.

Měď – funkce

Měď je rozhodující funkční komponent několika základních enzymů, známých jako cuproenzymy (cuprum=měď). Mnoho funkcí a pochodů v těle je závislé na těchto enzymech.

Výroba energie

Na mědi závislý enzym, cytochrom c oxidáza, hraje rozhodující roli v produkci buněčné energie. Tím, že zrychluje redukci molekulárního kyslíku na vodu, generuje energii v mitochondriích a umožňuje lepší skladování ATP.

Buduje pojivové tkáně

Další cuproenzym – lysyl-oxidasa, je potřebný pro tvorbu kolagenu a elastinu, což je nezbytné pro vytvoření silné a pružné pojivové tkáně, kloubů, šlach a vazů. Působení lysyl oxidázy pomáhá udržovat pevnost pojivové tkáně v srdci a cévách a také hraje roli při tvorbě kostí.

Metabolismus železa

Metabolismus železa je přímo závislý na správném metabolismu mědi a na správné hladině ceruloplasminu (nosič mědi). Lidé se špatným metabolismem mědi mají velmi často anémii nebo naopak přetížení nadbytečným železem, což je velmi nebezpečné.

Centrální nervový systém

Řada reakcí, nezbytných pro normální funkci mozku a nervového systému, je katalyzována pomocí cuproenzymů.

Syntéza neurotransmiterů – mozkových přenašečů

Dopamin – zodpovídá za chuť do práce a do života, je přímo závislý na mědi.

Tvorba melaninu

Cuproenzym tyrosináza, je nutný pro tvorbu pigmentu melaninu. Melanin je tvořen v buňkách zvaných melanocyty a hraje roli v pigmentaci vlasů, kůže a očí.

Antioxidační funkce

Superoxiddismutáza (SOD) působí jako antioxidant tím, že katalyzuje konverzi volných radikálů na peroxid vodíku, který je následně přeměněn na vodu jinými antioxidačními enzymy.

Ceruloplasmin

Ceruloplasmin může působit jako antioxidant dvěma různými způsoby. Volná měď a ionty železa jsou silné spouštěče oxidačního poškození (volné radikály). Naopak navázaná měď na ceruloplasmin brání tomuto poškození a působí naopak. Ceruloplasmin také usnadňuje navázání železa na jeho transportní proteiny, a tím snižuje množství volných iontů železa v těle, a tím snižuje oxidační poškození organismu volným železem.

Čtěte také:  Rezistentní škrob a jeho vliv na vstřebávání minerálů

Funkce imunitního systému

Je známo, že měď hraje důležitou roli při vývoji a udržování funkce imunitního systému, ale přesný mechanismus jeho působení není dosud znám. Neutropenie (abnormálně nízký počet bílých krvinek nazývaných neutrofily) je klinickým projevem nedostatku mědi. Nežádoucí účinky nedostatečné mědi na imunitní funkce se zdají být nejzřetelnější u dětí. Nedávné studie potvrzují úlohu mědi ve vrozené imunitní odpovědi proti bakteriálním infekcím. Zatímco závažný nedostatek mědi má nepříznivé účinky na imunitní funkce, účinky mírného nedostatku mědi nejsou zatím jasné.

Osteoporóza

Postupná ztráta hustoty kostních minerálů vede k osteopenii (předchůdce osteoporózy) a osteoporóze – běžný jev u starší populace nebo u přetrénovaných sportovců. Ženy jsou častěji postiženy osteoporózou než muži, hlavně kvůli postmenopauzálnímu snížení produkce pohlavních hormonů. Osteoporóza je spojena se zvýšeným rizikem pádů, zlomenin kostí a úmrtností u osob starších 65 let. Osteoporóza byla také hlášena u dětí s těžkým nedostatkem mědi, ale není zatím jasné, zda mírný nedostatek mědi v dospělosti přispívá k osteoporóze. Nicméně, je možné, že snížení příjmu a absorpci mědi u starších lidí snižuje aktivitu na mědi závislého enzymu lysyl oxidázy, který je potřebný pro tvorbu kolagenu – klíčového prvku v kostní hmotě.

Zdroj: oregonstate

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!