PH zázrak? Část druhá

0

Pochopení PH

Koncept kyselosti nebo zásaditosti vašeho těla – nebo vody – je založen na hodnotě PH. Takže je nutné mít základní znalosti o tom, co je to PH. PH je prostě mírou koncentrace vodíkových iontů. Ve skutečnosti, zkratka „PH“ je zkratka pro „potenciál vodíku“. Čím vyšší je hodnota pH kapaliny, tím méně volných vodíkových iontů obsahuje; a čím nižší je PH, tím víc má volných vodíkových iontů. Jedna jednotka PH ukazuje desetinásobnou změnu koncentrace iontů – například PH 7 má desetkrát víc vodíkových iontů než PH 8.

Stupnice PH

Stupnice PH se pohybuje od 0 do 14 a hodnota pH 7 je neutrální. Když má něco hodnotu PH nižší než 7, je to považováno za kyselé, kyselina v baterii je nejvíce extrémní příklad – má PH kolem 1. Cokoliv s PH nad 7 je alkalické (nebo zásadité) – louh je v horní části stupnice, má asi 13,3. Přírodní voda na naší planetě se pohybuje v rozmezí PH 6,5 až 9,0, v závislosti na okolní půdě a vegetaci, sezónních výkyvech a počasí a dokonce i denní době kvůli reakci na sluneční světlo. Lidská činnost dále ovlivňuje pH naší vody kvůli přívalu toxických průmyslových škodlivin. Úryvek z odborné stránky o vodě:

„Znečišťující látky ve vodě mohou způsobit vyšší výskyt řas a rostlin, v důsledku zvýšení teploty nebo přebytku živin, což způsobí, že hodnota PH stoupá. Tyto malé změny v pH nemají přímí dopad na život ve vodách, ale spíše ovlivňují dostupnost některých živin. Například změna PH může zvýšit rozpustnost fosforu, který je pak více k dispozici pro růst rostlin a tím zvětší dlouhodobou poptávku po rozpuštěném kyslíku. “

Většina vodních živočichů a rostlin se přizpůsobily životu ve vodě s velmi specifickým PH a mohou zemřít i při drobnější změně. Hodnota PH nižší než 4 nebo vyšší než 10 zabije většinu ryb a jen velmi málo zvířata mohou tolerovat vody s hodnotou PH pod 3 nebo vyšší než 11,4. Nemělo by být tedy žádným překvapením, že i člověk je na tyto změny v pH citlivý.

Čtěte také:  Toxické přísady používané ve fast foodech - část 1

V příští části si povíme o doporučeném PH pro pitnou vodu.

Zdroj: mercola

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!