Železné nebezpečí

5

Železné nebezpečí – poznámka překladatele

Železné nebezpečí je reálná věc, o které Vám žádný lékař neřekne. V naší praxi se nám to docela potvrzuje, uvedu dva příklady z mnoha – klientka s rakovinou mozku – zjistili jsme u ní extrémní hladiny železa a druhý příklad – mladý sportovec, který si stěžuje na to, že je mnohokrát do roka napaden virózou – též na jeho věk zjištěna vysoká hladina železa. Pamatujte, že železo z těla nijak neodchází, ale hromadí se a tělo pak postupně stárne a „reziví“.

Rozhovor s jedním revolučním vědcem

Otázka: Myslíte si, že železo je smrtící látkou. Proč?

Železo je potenciálně toxický těžký kov. V nadbytku může způsobit rakovinu, srdeční choroby a další nemoci.

Otázka: Mohl byste nám říci o některých z těchto studií?

V roce 1960 Světová zdravotnická organizace zjistila, že když bylo podáváno doplňkové železo anemickým lidem v Africe, objevil se tam velký nárůst úmrtnosti na infekční nemoci, zejména malárii. Přibližně ve stejnou dobu ukázali začínající výzkumy, že železo ovlivňuje centrální funkce imunitního systému a že železo je základním předpokladem pro přežití a růst buněk všech typů, včetně bakterií, parazitů a rakoviny. Průkopnická výzkumná práce ukázala roli železa v imunitním systému – přebytek železa v potravě přispívá k rozvoji leukémie a rakoviny lymfatických cest. Stejně jako olovo, rtuť, kadmium, nikl a další těžké kovy, uložené železo vytváří destruktivní volné radikály. Škodlivé účinky železem vyráběných volných radikálů jsou prakticky nerozeznatelné od těch, způsobených expozicí rtg záření a gama záření; urychlují hromadění stařeckého pigmentu a dalších známek stárnutí. Nadbytek železa je klíčovým prvkem tkáňového poškození volnými radikály.

Před 50 lety bylo moc dobře známo, že krevní transfúze poškozuje imunitu a nadbytek železa byl v podezření, že je jednou z příčin tohoto stavu. Na druhou stranu bylo zjištěno, že lidé, kteří pravidelně darovali krev, jsou zdravější než ne – dárci, a zdravější, než tomu bylo před tím, než začali darovat.

V jedné z průkopnických studií zjistili, že mohou experimentálně vyrobit formu sklerodermie (tvrdnutí kůže) u zvířat podáváním velkých dávek železa, což jim způsobilo stres. Mohli zabránit rozvoji stavu tím, že zvířatům podávali velké dávky vitaminu E, což naznačuje, že stav byl vytvořen oxidační akcí železa.

Role nadbytku železa v infekčních chorobách je nyní dobře znám a mnoho nedávných studií ukazuje, že je zapojen do degenerativních onemocnění mozku, jako je Parkinsonova choroba, ALS (Lou Gehrigova choroba), Huntingtonova choroba a Alzheimerova choroba. Železo je nyní obviňováno, že má roli při stárnutí pleti, aterosklerózy a šedého zákalu a především při tvorbě „stařeckého pigmentu“.

Otázka: Jak může nadbytek železa urychlit náš proces stárnutí?

Během stárnutí mají naše tkáně tendenci k ukládání nadbytku železa. K dispozici je pozoruhodně blízký vztah mezi množstvím železa uloženého v našich tkáních a riziko úmrtí na rakovinu či srdeční choroby. Tento vztah mezi železem a úmrtností existuje i v dětství, ale křivka je směrem dolů až do věku 12 let, a pak stoupá stále až do smrti. Tvar této křivky představující přetížení železem je úžasně podobný křivce představující rychlost smrti obecně. Neexistuje žádný jiný vztah v biologii, o kterém vím, že má tento zvláštní tvar – s minimem ve věku 12 let a jeho maximem ve stáří a v době smrti.

Jedna z hlavních linií výzkumu stárnutí, vracející se do počátku tohoto století, byla založena na akumulaci hnědého materiálu v tkáních známých jako „stařecký pigment“. Technický název pro tento materiál, „lipofuscin“, znamená „mastná hnědá látka.“ V roce 1960, „teorie volných radikálů“ stárnutí byla představena Denhamem Harmanem a tato teorie se sblížila s teorií stařeckého pigmentu, protože víme, že stařecký pigment je oxidované množství nenasycených tuků a železa, tvořený nekontrolovanými volnými radikály. Ještě před několika lety tyto myšlenky byly přijaty jen několika badateli, ale nyní prakticky každý lékař v USA uznává, že volné radikály jsou důležité v procesu stárnutí. Nutriční výzkumník v San Diegu má podezření, že život, prodlužující se účinkem omezení kalorií (veteráni koncentračních táborů, chudí lidé atd.), může být důsledkem sníženého příjmu toxinů a ne samotných kalorií. Vytáhl toxické těžké kovy z potravin a zjistil, že zvířata, která jedla normální množství jídla, žila tak dlouho jako hladovějící zvířata. V nedávné době byl obsah železa v potravinách identifikován jako hlavní faktor zkrácení života spíše než omezení kalorií. [Choi and Yu, age vol. 17, strana 93, 1994]

Otázka: Popravdě, jaká dávka železa by se měla užívat?

Dětské nutriční požadavky jsou vysoké, protože děti rostou, ale existují náznaky, že ve Spojených státech i děti jedí příliš mnoho železa.

Někteří vědci se obávají, že železo přidané do obilovin přispívá k výskytu leukémie a rakoviny lymfatické tkáně u dětí [Goodfield, 1984]. V době rychlého růstu je u dětí menší pravděpodobnost než u dospělých k ukládání příliš mnoho železa. Při narození mají velké množství uloženého železa a  sníží se tím, že „do něho dorostou“. Zlom nastane po pubertě, kdy se růst zpomaluje a pohlavní hormony jsou vysoké a skladování železa se zvyšuje [Blood, září 1976]. Ve studii o „podvyživených“ dětech migrujících sběračů ovoce v Kalifornii byly tyto děti, které byly „vážně chudokrevné“, ve skutečnosti odolnější vůči infekčním onemocněním, než „dobře živené“ děti ze střední třídy ve stejné oblasti.

Čtěte také:  Měď

V případě, že normální množství železa v potravě způsobuje zvýšenou náchylnost k infekcím i u dětí a  podprůměrné množství železa zpomaluje proces stárnutí, myslím, že budeme muset přehodnotit naše představy o výživové přiměřenosti, a podívat se na dlouhodobé účinky stravy spíš než na okamžité účinky. Moje současná studie má co dělat s analýzou naši schopnost zvládat stres bezpečně, ve vztahu k naší stravě. Věřím, že naše výživové doporučení pro železo je třeba ostře revidovat směrem dolů.

Otázka: ženy nepotřebují další železo?

Ne, to je nedorozumění.

Lékaři si většinou neuvědomují, že jen několik miligramů železa se ztrácí každý den menstruací. Skutečným problémem je to, že se lze jen těžko vyhnout dietnímu železu.

Ženy absorbují železo mnohem efektivněji než muži. Z podobného jídla ženy normálně absorbují třikrát tolik železa než muži. Když jsou těhotné, jejich vyšší hladiny estrogenů je přimějí, aby absorbovaly asi devět krát tolik železa než muži. Pokaždé, když žena menstruuje, ztrácí trochu železa, takže ve věku 50 let je pravděpodobné, že má méně železa uloženého ve svých tkáních než muž ve stejném věku, ale už ve věku 65 let ženy obecně mají tolik nadbytečného železa v tkáních jako muži. (Během těchto 15 let ženy ukládají železo rychleji než muži pravděpodobně proto, že mají více estrogenu). V tomto věku je riziko úmrtí na srdeční infarkt stejné jako u mužů. Některé ženy mohou menstruovat a darovat krev pravidelně, aniž by vykazovaly tendence stát se chudokrevné.

Vzhledem ke zvyku dávat velké dávky železa těhotným ženám bylo zjištěno, že došlo k nárůstu novorozenecké žloutenky. Bylo zjištěno, že ženy, které v průběhu těhotenství neberou železo, mají zdravé děti, které nemají žloutenku. Navrhl jsem, že by to mohlo být tím, že nebyly otráveny železem. Tyto doplňky železa mohou být také faktorem zvýšeného výskytu rakoviny u dětí.

Otázka: Je třeba železo, pokud jste chudokrevný?

Obecně platí, že ne.

Mnozí lékaři si myslí, že anémie nutně naznačuje nedostatek železa, ale to není správné. Před 100 lety bylo zvykem předepisovat arsen na chudokrevnost a fungovalo to díky stimulaci tvorby více červených krvinek. Skutečnost, že arsen, nebo železo, nebo jiné toxické látky stimulují tvorbu červených krvinek, není způsobeno „nedostatkem“ toxinu, ale jednoduše to znamená, že tělo reaguje na různé škodlivé faktory, které urychlí výrobu krevních buněk. I záření může mít tento druh stimulujícího účinku, protože růst je přirozenou reakcí na poranění. V letech 1920 a 1950 bylo samozřejmé myslet na „nutriční růstové faktory“ stejně jako na vitamíny a minerály a bylo a je běžné používat je jako známé toxiny pro stimulaci růstu hospodářských zvířat.

Nadbytek železa tím, že zničí vitamin E a oxiduje nenasycené tuky v červených krvinkách, může přispět k hemolytické anémii, při které jsou červené krvinky tak křehké, že se rozkládají příliš rychle. Ve stáří se červené krvinky rozkládají rychleji a jsou obvykle vyráběny pomaleji, a tím se zvyšuje sklon stát se chudokrevný, ale další doplňkové železo má tendenci být mnohem nebezpečnější pro starší lidi.

Anémie u žen je způsobena nejčastěji nedostatkem hormonů štítné žlázy, nebo různými nutričními nedostatky. Estrogen způsobuje ředění krve, takže je normální, že ženy mají nižší hemoglobin než muži.

Otázka: Co mám dělat, když mi můj lékař říká, že jsem chudokrevný? Existuje nějaká situace, ve které člověk potřebuje doplněk železa?

Nedostatek železa v krvi existuje, v laboratorních podmínkách a v některých případech chronického krvácení, ale věřím, že by to měl být poslední podezřelý z příčiny anémie a ne jako první. Měl by být považován za možnou příčinu anémie pouze při velmi specifických krevních testech vykazujících neobvykle nízký stupeň proteinů nesoucích železo. Obvykle lékaři berou v úvahu množství hemoglobinu nebo červených krvinek v krvi jako primární ukazatel potřeby doplňovat železo, ale to prostě není biologicky rozumné.

Je-li velké množství krve ztraceno chirurgickým zákrokem, může vzniknout dočasná chudokrevnost, ale i tak je rozhodnutí, zda podávat železo nebo ne, velmi důležité. Játra (hovězí, vepřová, kuřecí) mohou dodat tolik železa, jako pilulky a jsou bezpečnější díky obsahu dalších kofaktorů.

Otázka: Jaké potraviny obsahují železo?

Mouka, těstoviny, atd. téměř vždy obsahují železo, které bylo uměle přidáno jako síran železnatý, protože  je to v USA federální zákon. Maso, obilí, vejce a zelenina přirozeně obsahují velké množství železa. Před několika lety někdo prokázal, že může vyzvednout některé cereálie magnetem, protože tam bylo přidané  velké množství železa. Černé olivy obsahují železo, které se používá jako barvicí látka. Měli byste se dívat na „železné“ nebo „železitý“ nebo „železo“ na etiketě a vyhnout se potravinám s jakýmkoli přidaným železem. Seznam éček může napovědět.

Pokud Vás zajímá jak, se chránit před nadbytečným železem v potravinách a jak se chránit před železem uloženým v těle, sledujte dále naše stránky a těšte se na další díl povídání.

 

5 komentářů

 1. Tak tedy nevím čím to, ale nejen naše děti po podávání železa v podobě fumarátu železnatého přestali trpět tolik na infekce, např. se jim nemuseli píchat uši – což byl před tím pravidelný stav.

  • FUMARÁT ŽELEZNATÝ

   Na stránkách věnovaných vitamínům Flinstones je jasné varování ohledně této chemikálie. Zatímco konzumace železa obsaženého v potravinách, například ve špenátu, nikomu ublížit nemůže, fumarát železnatý je průmyslový nerost, který v přírodě či potravinách nenajdete. Fumarát železnatý je ve skutečnosti tak toxický, že případné předávkování produkty obsahujícími tuto látku může „způsobit smrtelnou otravu dětí mladších 6 let“. Výrobce dále varuje:

   Uschovávejte tento produkt mimo dosah dětí. V případě předávkování přivolejte okamžitě lékaře.

 2. Michale pokud všechny testy, které ukazují na chudokrevnost dětí ukázaly nedostatek železa, tak mohl doplněk železa pomoct. Já osobně bych to spíše řešil kachní paštikou, kachními a hovězími játry, magnézií a přírodním vitamínem C, než dávat dětem tablety. Testy které bych požadoval na zvážení jsou KO, feritin, transferin, železo, ceruloplasmin, měď. U KO se zaměřit hlavně na hemoglobin, bílé krvinky a velikost krvinek- zkratka MCV.

   • Dobrý den,

    lékaři nejsme, jsme informativní blog, na kterém se snažíme přinášet různé zajímavé články o zdraví. V této problematice se pohybujeme již přes deset let, takže pokud byste potřebovala poradit s výživou nebo životním stylem, tak nám můžete poslat email s dotazem. Ale zdravotní problémy, nebo nemoci řešit nemůžeme.

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!