Studie zjistila, že bakterie lymské boreliózy může přežít antibiotickou léčbu, pokud má čas usídlit se v organismu

0

Borelióza a antibiotika

Bakterie, která způsobuje boreliózu, může přežít v organismu po léčbě plným spektrem antibiotik použitých několik měsíců po vzplanutí infekce. Zjistila to nová studie na primátech, provedená vědci zkoumajícími toto onemocnění na Tulanské universitě.

Výsledky studie, které byly publikovány v odborných časopisech PLOS ONE a American Journal of Pathology, se zdají podporují tvrzení o přetrvávajících symptomech hlášených některými pacienty, kteří dostávali antibiotickou léčbu kvůli onemocnění.

Vědci z National Primary Research Centre studovali 10 primátů vystavených klíšťatům nesoucím bakterii Borrelia burgdorferi, bakterii, která způsobuje boreliózu. Čtyři měsíce po infekci bylo polovině zvířat podáváno antibiotikum doxycyklin orálně po dobu 28 dnů v porovnatelné dávce, jaká je používaná u lidí. Pět živočichů zůstalo neléčeno a všichni byli hodnoceni více než pěti různými diagnostickými metodami pro charakterizaci veškeré zbývající infekce. Vědci použili několik důležitých technik, včetně xenodiagnostických, k určení, zda bakterie přetrvávají.

Studie měří protilátkovou imunitní odpověď na bakterie před a po léčbě, což je způsob, jakou současná diagnostika obvykle vyhodnocuje boreliózu u lidí. Živé spirochety B. burgdorferi byly nalezeny v několika orgánech i po léčbě doxycyklinem. Imunitní odpověď na bakterie se široce lišila jak u léčených, tak u neléčených jedinců.

„Z těchto údajů je zřejmé, že bakterie B. burgdorferi, která dostane čas přizpůsobit se svému hostiteli, má schopnost uniknout imunologickému rozpoznávání. Také má schopnost tolerovat antibiotikum doxycyklin a napadnout životně důležité orgány, jako je mozek a srdce“.

Uvedla hlavní autorka Monica Embersová, odborná asistentka mikrobiologie a imunologie na Lékařské fakultě Tulanské university.

„Přestože současné antibiotické léčebné postupy mohou vyléčit většinu pacientů, kteří jsou léčeni včas, pokud dojde k infekci, může být 28-denní léčba na základě těchto zjištění nedostatečná.“

Studie také zjistila:

U všech subjektů léčených antibiotiky bylo zjištěno, že mají určitou úroveň infekce ještě 7 – 12 měsíců po léčbě.

Čtěte také:  Syntol funkční probiotikum - pro účinný boj s kvasinkami - VIDEO

Navzdory negativním testům na protilátky proti borelióze, dva z 10 jedinců byli stále infikováni bakteriemi boreliózy v srdci a močovém měchýři.

Borelióza, která přežije antibiotickou léčbu, je neustále životaschopná.

Zdroj: tulane

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!