Resetování cirkadiánních hodin může pomoct s metabolickým zdravím – část druhá

0

Lidé jsou mimo rytmus

V minulém článku jsme si ukázali, co se stane s myšmi, když jim zařídíme narušení cirkadiánních hodin – no jak by se dalo očekávat, ani lidé nejsou k tomuto narušení imunní.

Desetiletí epidemiologických studií ukazují, že u lidí, kteří pracují nebo dělají denní činnosti mimo synchronizaci cyklu světlo-tma je zvýšené riziko přibývání na váze a diabetes. Genetické mutace v genech lidských hodin byly spojeny s obezitou a metabolickým onemocněním. Naopak, variace v genu, který kóduje receptor melatoninu, bylo spojeno s vyšším rizikem vzniku diabetu typu 2.

Dokonce i ti bez genetických mutací nebo neobvyklých pracovních plánů mohou být ohroženi poroucháním svých hodin. Díky světelnému znečištění a rostoucímu využívání nočních žárovek a elektronických zařízení, které vysílají stejné vlnové délky světla jako slunce, může u mnoha jinak zdravých jedinců docházet k poruchám spánku nebo cirkadiánním výpadkům.

„Žijeme ve společnosti, kde není respektován spánek.“

Ale spánek, cirkadiánní rytmy a metabolismus, tvoří „nerozlučnou trojici“. Bylo prokázáno, že nedostatek spánku má škodlivý vliv na toleranci glukózy v mnoha populacích, včetně zdravých dospělých, dětí, hospitalizovaných pacientů i lidí s diabetem. Také bylo prokázáno, že snižuje klidový metabolismus do takové míry, že může vyústit do podstatného hmotnostního přírůstku. Omezení spánku také zvyšuje hlad. Ale obnovení normálního spánku může pomoci zvrátit tyto škodlivé účinky.

„Vědecké práce doposud naznačují, že omezení spánku a hubnutí jsou dvě protichůdné věci. Pokud chcete hubnout, musíte hodně spát. „

Rostoucí zhodnocení významu cirkadiánní biologie vedlo k vzrůstu vývoje klinických zásahů, které využívají cirkadiánní biologii k obnovení metabolického zdraví. V roce 2015 Národní institut pro diabetes a zažívací a ledvinové problémy zorganizoval workshop, který přivedl dohromady špičkové výzkumníky cirkadiánních rytmů s vědci zkoumajícími metabolismus. Navrhly klinický výzkum o tom, jaký mají cirkadiánní rytmy dopad na obezitu, cukrovku a dalších nemoci.

„Snažíme se povzbudit vědce k podrobnému zkoumání metabolismu a také vyzkoušet terapii.“

Praktické použití

Kliničtí lékaři mohou být vylekáni vyhlídkou na shromažďování informací pro posouzení, zda jejich pacienti potřebují vyladit jejich cirkadiánní rytmus. Ale předběžné klinické studie, které nyní probíhají, by měli poskytnout praktické nástroje pro toto posouzení a poměrně jednoduchá řešení.

Vědci vyvinuli mobilní aplikaci s názvem MyCircadianClock, která pomůže lidem sledovat jejich stravovací návyky, spánek, činnosti, braní léků a doplňků. Aplikaci zkoušejí dva týdny na 10 000 lidech s cílem shromažďovat údaje. Budou hledat trendy v oblasti údajů, které určí, zda mohou vytvořit referenční meze lékařům, kteří by je mohli použít k identifikaci pacientů s poruchami hodin.

Interval konzumace potravin je jedním z faktorů, který tým sledoval. Zjistili, že asi polovina účastníků jedla v průběhu více než 15 hodin každý den. A více než jednu třetinu zkonzumovaných kalorií po 18-té hodině. Studie na myších ukázaly, že omezení příjmu potravy na 8, 9, nebo 12 hodin v průběhu období činnosti měla příznivé účinky na hmotnost, metabolismus a cirkadiánní rytmy.

Čtěte také:  Jak chytře zhubnout a získat zdraví - díl 5

Vědci rozběhli pilotní 16-ti týdenní studii s 8 uživateli aplikace, kteří měli pauzu mezi večeří a snídaní větší než 14 hodin. Uživatelé byli požádáni, aby omezili konzumaci potravin na dobu 10 až 12 hodin každý den. Účastníci snížili své stravovací intervaly a světe div se – zhubli. Také hlásili lepší spánek, menší potřebu mlsat a svačit a menší toleranci k velmi sladkým potravinám. Jeden z účastníků poslal mail, že je to nejlepší dieta co kdy držel, protože ho nepřipravuje o jeho oblíbená jídla a přesto pořád hubne.

„Myslíme si, že načasování je něco, co může dodržet úplně každý. „

Vědci plánují dále rozvíjet aplikaci pro „zprávu životního stylu“. To může být východiskem pro diskuzi mezi lékařem a pacientem. Například v případě, že aplikace ukazuje, že pacient spotřebovává velké množství kalorií ve formě alkoholu a nezdravého jídla po 20-té hodině, dostane doporučení, aby se snažil omezit toto chování do 20:00.

I když je vyvinuto značné úsilí s cílem ověřit potenciál časově omezené stravování a dalších cirkadiánních zásahu, vědci už nyní poznamenali, že nejíst po večeři je pravděpodobně velmi prospěšné. Je to základní dietní a nutriční doporučení pro osoby s diabetem nebo obezitou, ale potenciálně zapadá i do cirkadiánní teorie. Dávají také varování, že jedinci, kteří jsou ohroženi hypoglykémií, by měli jakoukoliv změnu dělat pod dohledem lékaře. Navrhují také, aby lidé postupně snižovali své stravovací „okno“.

Další snahy jsou namířeny ke zlepšení kvality spánku. Nemocnice sama o sobě je experiment v omezení spánku, spánkové deprivace a narušení doby spánku. Ale nemocniční personál může udělat jednoduché kroky, které pomohou pacientům spát. Například mohou dávkovat léky zásahy během dne, mluvit nižším hlasem v noci atd atd. Každý lékař by měl strávit pár minut s pacientem a promluvit si o jeho spánku, protože špatný spánek by mohl snížit účinnost terapie. Spánek by měl být považován za jeden z pilířů zdraví, spolu s výživou a cvičením. Je velmi důležité zvážit možnost, že optimalizace spánku by mohl být silnější zásah do životního stylu než diety a cvičení. A je to jednoduchá věc, kterou lidi mohou udělat a která je zadarmo.

Zdroj: jamanetwork

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!