Resetování cirkadiánních hodin může pomoct s metabolickým zdravím – část první

0

Za posledních 20 let výzkumu máme jasnější představu o cirkadiánních hodinách. Udržují totiž lidskou fyziologii naladěnou na 24 hodinový cyklus světlo-tma. Věda ukazuje, jak naše spánkové návyky, stravovací návyky a strava mohou desynchronizovat tyto hodiny těla. Přispívají také k metabolickým problémům, jako je obezita nebo cukrovka.

Tato zjištění vedla vědce k výzkumu způsobů, jak hodiny vynulovat a obnovit zdravý metabolismus.  Prozatím se jako relevantní ukázalo obnovení spánku a omezení času konzumace stravy.

Cirkadiánní hodiny

Mozek působí jako centrální kardiostimulátor pro lidský cirkadiánní systém (zkratka SCN). Když sítnice zpracovává vlnové délky světla, typicky vyzařované sluncem, řada signálních událostí aktivuje expresi cirkadiánních genů v mozku. V reakci na tyto změny v genové expresi poháněné cyklem světlo-tma, mozek také stimuluje uvolňování hormonu kortizolu. Ten spouští bdění a hormon melatonin, který signalizuje, kdy je čas na spánek.

Cyklická exprese cirkadiánních genů v SCN reguluje expresi stovek – možná dokonce tisíce – genů po celém těle. Včetně těch, které jsou spojené s metabolismem.

V poslední době vědci zjistili, že periferní orgány a tkáně mají své vlastní cirkadiánní rytmy nebo „hodiny“. Ty jsou řízeny cyklickou expresí genů v buňkách. Tyto cirkadiánní genové oscilace jsou zvláště důležité pro orgány zapojené do metabolismu glukózy-játra, svaly, tuková tkáň, beta-buňky a střeva. U těchto vnitřních orgánů, které nejsou vystaveny dennímu světlu, stimuluje příjem potravy rozpoznání denní doby.

„Načasování příjmu potravin synchronizuje v těchto orgánech cirkadiánní rytmy“. Když je jídlo načasováno tak, aby se shodovalo s cyklem světlo-tma-jako tomu bylo po tisíce let, centrální hodiny v SCN a periferních hodinách pracují společně na podpoře zdravého metabolismu. Ale pokud jsou buď centrální, nebo periferní hodiny rozhozeny, například tím, že jíte v době mimo vhodnou dobu nebo máte narušený spánek, může to způsobit desynchronyzaci mezi nimi a vést k metabolickým problémům.

Ačkoli objev periferních hodin je poměrně nová věc, tak zjištění, že metabolismus glukózy je vázán na cirkadiánní rytmus a načasování potravin bylo zjištěno již v roce 1970 a používalo se toho k léčbě diabetu. Vědci vysvětlují, že někteří pacienti, kteří nereagovali dostatečně na glukózu v noci, neměli žádné příznaky diabetu při podávání stejné dávky glukózy v dopoledních hodinách. Dokonce i zdraví jedinci metabolizovali noční potravu jinak než ráno nebo dopoledne.

Čtěte také:  Když váš normální krevní cukr není normální - část 1

„Tím jsme prokázali funkční rytmus metabolismu glukózy.“

Studie

Studie na zvířatech, zejména myších, pomohla vysvětlit, jak může narušení cirkadiánních hodin v těle vést k obezitě a dalším metabolickým poruchám. Klíčová studie v roce 2005 ukázala, že myši s mutací v genu cirkadiánních hodin se stali obézní. To se stalo i když byly krmeny typickou myší dietou. Rozvinuly se u nich příznaky metabolického syndromu, včetně vysokého cholesterolu, vysoké krevní glukózy a nedostatečné produkce inzulínu. Také zkrácení spánku o 2 hodiny změnilo stravovací návyky. Zatímco běžné myši jedli většinou během jejich aktivních hodin v noci, mutantní myši rozdělili svou spotřebu potravin téměř rovnoměrně mezi den a noc. Zvýšení tělesné hmotnosti u mutantních zvířat se zhoršilo, podávala-li se vysokotučná strava.

Další studie ukázala, že pokud jsou typické myši krmeny potravou s vysokým obsahem tuku během dne, kdy normálně spí, získali mnohem větší váhu, než myši krmené stejnou stravu v noci, během svého běžného času bdění. Když se vědci podívali na to, co se děje s cirkadiánními vzory genově upravených myší, které jedli v neobvyklých denních dobách, zjistili, že SCN zůstal naladěn na 24-hodinový cyklus dne a noci. Ale změny ve spánku a stravovacích zvyklostech rychle narušily a tlumily cirkadiánní rytmy v periferních orgánech a to navzdory správně naladěným centrálním hodinám.

„Když nejsou periferní hodiny synchronizovány s centrálními hodinami, metabolismus se poblázní a vznikne nadváha a inzulínová intolerance. „

Ve druhé části se podíváme na zoubek tomu, co takové rozladění denních rytmů dělá s lidmi.

Zdroj: jamanetwork

Část 2

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!