Nová studie ukazuje na riziko vzniku diabetu v souvislosti s užíváním statinů

0

Statiny a riziko vzniku diabetu

Statiny jsou léky, používající se na snížení hladiny cholesterolu, předepisují se zcela běžně v podstatě jako aspirin, ale krom velmi negativního vlivu na játra mohou mít další dlouhodobé nežádoucí účinky. V České Republice užívá statiny tisíce lidí, protože patříme k zemím s nejvyšším výskytem kardiovaskulárních onemocnění. Mohou statiny zvyšovat hladinu krevního cukru a zvyšovat riziko vzniku diabetu? Nová studie říká, že riziko diabetu je podstatně větší, než bylo oznámeno dříve.

Statiny snižují hladinu cholesterolu a mají předcházet infarktu a mrtvici. Nový výzkum z Finska ukázal, že tyto léky mohou zvýšit riziko vzniku diabetu 2.typu o 46 procent, diabetes 2 je stav, který je pevně spojen s infarkty a mrtvicí. Co s tím?

Dostali jsme signál z jednoho lékařského časopisu, kde byly popsány zkušenosti pacientů, že statiny by mohly:

  • spouštět diabetes u lidí s normální hladinou cukru v krvi a
  • zhoršují kontrolu diabetu u lidí, kteří již měli nemoc.

Již v roce 2003 jsme začali dostávat zprávy jako je tato:

„Od té doby, co jsem začal užívat Lipitor, moje hladina cukru v krvi rapidně roste. Požádal jsem lékaře o změnu na Tricor, ale bylo mi řečeno, že mi nepomůže a měl bych nadále užívat Lipitor. Zdá se, že Lipitor ovlivňuje mou hladinu cukru v krvi. Je to možné?“

V té době většina lékařů nevěřilo, že statiny by mohly ovlivnit hladinu cukru v krvi. Prohledali jsme oficiální informace o předepisování atorvastatin (Lipitor) a našli jsme schované v dlouhém seznamu dalších možných nežádoucích účinků slovo „hyperglykémie“, jinými slovy, zvýšená hladina cukru v krvi. Ale tento nežádoucí účinek byl pohřben spolu se spoustou dalších zdánlivě vzácných komplikací. Většinu pacientů nikdy nikdo nevaroval, že existuje souvislost mezi Lipitor a zvýšení hladiny cukru v krvi.

V roce 2008 byla uskutečněna studie s názvem Jupiter (New England Journal of Medicine, 08.11.2008) a odhalila spojení mezi rosuvastatinem (Crestor) a diabetes mellitus 2.typu. Bohužel nikde v příbalovém letáku se neobjevují výsledky této studie, ale studie jsou lékařům dostupné. Zaneprázdněný lékař prostě jen předepíše lék a má dlouhodobého pacienta.

Pokud by si však lékař našel čas a skutečně si přečetl úplné výsledky studie, zjistí, že i když autoři bagatelizovali riziko zvýšené hladiny cukru v krvi, připustili, že „komplikace diabetes byla častější ve skupině s rosuvastatinem (270 zpráv o diabetu  versus 216 zpráv ve skupině s placebem), …“

V diskusi autoři přiznali, že:

„Zjistili jsme malý, ale významný nárůst lékaři hlášené cukrovky v souvislosti s rosuvastatinem, stejně jako malý, ale významný nárůst středních hodnot glykovaného hemoglobinu HbA1c []. Zvýšení glukózy a glykovaného hemoglobinu, výskyt nově diagnostikovaných s diabetem a zhoršující se glykémií [hladina cukru v krvi]bylo hlášeno v předchozích studiích o pravastatinem, simvastatinem a atorvastatinem. Avšak měření systematického specifikovaného protokolu neprokázala významný rozdíl mezi dvěma studijními skupinami v hladině glukózy nalačno nebo glykosurie během sledovaného období. Proto, i když byly hlášeny ve zvýšené míře diabetes komplikace ve skupině s rosuvastatinem, je zde možnost, že jde o hru náhody, a jsou potřeba další studie před tím, než může být tento efekt potvrzen nebo vyvrácen.“

Je pravda, že to je „doktorský jazyk“ a může být poněkud těžké ho rozluštit. My jsme interpretovali jejich analýzu, která se snaží bagatelizovat rizika. Semena pochybností jsou zasazeny s výrazem „může jít o hru náhody.“ A mnoho kardiologů  buď ignoruje, nebo minimalizuje spojení mezi rosuvastatinem (a jinými statiny) a diabetes.

Čtěte také:  5 chyb, které narušují správné trávení

Lékaři podporují užívání statinů u diabetiků!

Všichni lékaři zabývající se kardiovaskulárním onemocněním silně podporují léčby statiny. Dokonce mají v popisu práce předepsat statiny každému, kdo má diabetes.

Když jsme požádali kardiology v nejvyšších třídách odbornosti, zda by statiny mohly odstartovat diabetes, nebo aby se diabetes zhoršil, bylo nám řečeno, že se není čeho bát a že výhody statinů zdaleka převažují rizika.

Téměř sedm let po studii JUPITER bylo zveřejněno, že se hromadí důkazy o tom, že užívání statinů skutečně souvisí s cukrovkou. Ve většině klinických studií nebyl podnět podívat se na toto spojení, protože ho nikdo nepředpokládal. Naštěstí znovu provedené studie ukázaly, že existuje signál.

Finové vyzradili tajemství

Nejnovější studie sledovaly 8749 finských mužů ve věku mezi 45 a 73. Žádný z nich neměl diabetes na začátku studie. Oni byli sledováni po dobu téměř šest let. Tady je to, co se zjistilo:

„Naše studie ukazuje několik nových zjištění: (1) léčba statiny byla spojena s 46% zvýšením rizika diabetu typu 2 po oproštění od dalších faktorů, což svědčí o vyšším riziku cukrovky v obecné populaci, než bylo předem oznámeno; (2) léčba  statinem byla spojena se zhoršením hyperglykemie, zejména 2 hodinovým glukózovým testem (inzulínová resistence); (3) léčba statiny byla spojena v 24% se snížením citlivosti na inzulín a v 12% se snížení sekrece inzulínu ve srovnání s jedinci bez statinů.“

„V naší studii byla léčba statiny spojena s vyšším rizikem diabetu (46%), než bylo předem oznámeno.“

Sečteno podtrženo statiny a diabetes

Statiny prokazatelně zhoršují riziko diabetu. Lékaři s tím nebudou nic dělat a když, tak velmi pomalu, protože je to výnosný byznys. Než se uchýlíte k užívání jakýchkoliv léků, vyzkoušejte raději nejdřív všechny dostupné přírodní postupy jak snížit cholesterol – od zvládání stresu meditací přes očisty organismu, diety až po užívání přírodních doplňků pomáhajících se zvýšeným cholesterolem.

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!