Kozinec blanitý – reálné účinky

0

Astragalus membranaceus – Kozinec blanitý

V jednom z našich prvních článků (Kozinec blanitý – elixír mládí) jsme si všeobecně představili Kozinec blanitý – Astragalus membranaceus. V dnešním článku se pojďme podívat na reálné účinky výtažků z kozince, konkrétně se jedná o formononetin a swainsonin a jejich použití při léčbě rakoviny mozku a rakoviny žaludku.

Studie číslo 1

Formononetin zvyšuje citlivost gliomových buněk na doxorubicin (chemoterapeutikum).

Chemorezistence (nefunkčnost chemoterapie) je hlavní překážkou pro úspěšnou chemoterapii gliomu. Formononetin je bylinný isoflavonoid izolovaný z byliny Astragalus membranaceus a má antinádorové vlastnosti. V této studii jsme zkoumali anti – proliferační (protirozrůstající) účinky formononetinu na lidských gliomových buňkách. Zjistili jsme, že doxorubicin (chemoterapeutikum) s formononetinem  zvyšují cytotoxicitu gliomových buněk. Kombinovaná léčba formononetinem a doxorubicinem zabránila rezistenci na lék v nádorových buňkách. Tyto výsledky ukazují, že kombinovaná terapie formononetinem může zvýšit terapeutickou účinnost doxorubicinu v gliomových buňkách.

Studie číslo 2

Inhibice (potlačení) růstu lidského karcinomu žaludku za použití swainsoninu  in vivo a in vitro (ve zkumavce i na živých modelech).

V Evropě byl swainsonin široce studován pro prevenci metastáz a terapii rakoviny. Za účelem zkoumání účinků swainsoninu na lidský karcinom jsme provedli in vivo a in vitro experimenty. Po ošetření účinnou dávkou swainsoninu jsme zkoumali apoptické změny. Míra potlačení nádorů byla 13,2%, 28,9%, 27,3%, v daném pořadí, kdy byly myším podávané různé dávky swainsoninu . Struktura nádoru ukázala krvácení, nekrózu a zánětlivou buněčnou infiltraci. Z toho lze vyvodit, že swainsonin může inhibovat buněčnou proliferaci in vitro (ve zkumavce) a růst lidského karcinomu žaludku in vivo (na živých modelech). Mechanismy swainsoninem vyvolané apoptózy se mohou vztahovat k přetížení a potlačení některých rakovinových genů.

Závěr

V případě, že onemocníte rakovinou, není dobré se spoléhat jen na klasickou chemoterapii a očekávat, že se stane zázrak. Vždy je dobré se vzdělávat a hledat zadní vrátka pro případ, že by klasická léčba selhala anebo se jí snažit určitými prostředky pomoct. Astragalus membranaceus je bezesporu jedním z těchto pomocníků..

Čtěte také:  Úvod do světa výživy - Bílkoviny

Zdroje: ncbi1, ncbi2

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!