Jak mohla vypadat skutečná paleostrava?

0

Navzdory rychle se shromažďujícím údajům o lidské výživě došlo k velkému zmatku v tom, jaká dieta má nejlepší vliv na lidskou dlouhověkost. Abychom tento problém řešili správně, musíme se podívat na evoluční biologii. Stejně jako u jiných druhů jsme původně naprogramováni tak, abychom měli prospěch z konkrétních potravin a specifického stravovacího cyklu – tyto faktory jsou vlastní naší biologii a jistě ovlivňují naše zdraví a délku života.

K jakému jídlu a stravovacímu cyklu jsme tedy biologicky naprogramováni?

Původ lidské výživy

Na základě fosilních důkazů fyzická antropologie poukazuje na několik rysů, které odlišovaly vývoj lidí od ostatních lidoopů. Tyto evoluční vlastnosti nám dávají skvělou představu o tom, co byla naše původní strava. A říkají nám, co dělá naši stravu odlišnou od stravy ostatních opic.

Bylo do značné míry odsouhlaseno, že lidský bipedalismus (chůze po dvou nohách) je evolučním rysem, který se odehrával před počátkem pleistocénu (před 1,75 miliony let). Tím došlo k podstatnému zvětšení velikosti mozku a ke zmenšení předních zubů a velikosti čelistí.

Vývoj lidské čelisti a zubů se přizpůsobil specifické stravě.

Podle Clifforda J. Jollyho, autora The Seed Eaters, jsme se nevyvinuli k jídlu rostlinných výhonků nebo masa jako primárních základních potravin. Lidské moláry a čelistní akce zjevně nejsou vhodné pro žvýkání trávy; ani nejsou přizpůsobeny pro trhání masa. Naše zuby a čelisti jsou strukturovány tak, aby rozmělňovali malé, tvrdé, pevné kousky, které mají víceméně sférický tvar. Toto se provádí kombinací drcení a válcování, které se používá v mlýnech a drtičkách.

Jolly tvrdí, že z potenciálních potravin, které odpovídají tomuto popisu, to mohou být jen ty, které byly dostatečně rozšířené v otevřené stepi (což byl náš hlavní životní prostor), a které by mohly sloužit jako původní základní potrava lidí. Jedná se o semena trav a bylin. To je předpoklad Jollyovi hypotézy. Nicméně myšlenka, že hlavním zdrojem jídla časného člověka byla pouze semena, je vysoce argumentovatelná.

Semena a ořechy – dvě základní potraviny v raném lidském stravování

Vzhledem k tomu, že hlavní biotopy prvních lidí také zahrnovaly lesy, je více pravděpodobné, že časná lidská strava se skládala jak ze semen trav, tak z ořechů. Kombinace semen a ořechů poskytují vynikající složení bílkovin a vyšší biologickou hodnotu než dieta založená pouze na semenech. Proto by smíšená dieta mohla podpořit přežití člověka lépe než samotná semena.

Existují však také logistické důvody, proč se semena a ořechy staly naší původní stravou.

Semena plus ořechy nabízejí větší škálu látek odolných proti žluknutí ve srovnání se samotnými semeny nebo pouze s živočišnými produkty. Ořechy a semena hlíz a cibulí jsou poměrně odolné vůči žluknutí, a proto je možné je skladovat a používat po celý rok. Na rozdíl od masa, semen trav nebo semen luštěnin.

Zdá se, že semena a ořechy definují charakter časné lidské výživy. To znamená, že naše původní strava byla primárně nízko-glykemická, s vysokým obsahem tuku a vlákniny. To neznamená, že jiné zdroje potravin, jako je mléko, ryby nebo maso, nebyly využívány, pokud byli k dispozici. Znamená to, že časná lidská strava byla zaměřena na semena a ořechy. Ořechy udrželi lidi naživu v dobách, kdy nebyly dostupné živočišné potraviny, poskytující dostatek bílkovin, nezbytných živin a kalorií pro udržení života. Naše adaptace na žvýkání ořechů se většinou odráží v plochém opotřebení našich zubů. Jsme jediní savci, kteří máme tuto unikátní žvýkací funkci.

Jednoduše řečeno, jedli jsme především semena a ořechy, a také jste byli schopni jíst zvířata. A důležitá poznámka – lidská strava se liší od stravy šimpanzů, která se většinou zakládá na ovoci, a stravy goril, která je z velké části založena na listech a výhoncích. Tak co nám to říká?

Biologicky jsme víc sběrači než lovci

Můžeme jíst maso, ale nemůžeme na něm záviset jako na hlavním zdroji potravy. Maso pro nás není zásadní, ale rostlinné potraviny ano. Nemůžeme žít na samotném mase a nemůžeme žít na samotném ovoci. Můžeme však žít na vegetariánské stravě semeno-oříškového typu a můžeme tuto stravu dále vylepšit přidáním zvířecích produktů. Lidské tělo je zřejmě více vegetarián než masožravec.

Čtěte také:  Stravování při sportu

Získáváme většinu důležitých živin, vitamínů a antioxidantů z rostlinných zdrojů. A na rozdíl od jiných predátorů, jako jsou psi a kočky, jsme schopni enzymaticky využívat oleje z rostlin. Máme enzymy (desaturázu), které převádějí polynenasycené mastné kyseliny s dlouhými řetězci do bioaktivních forem, EPA, DHA a GLA.

Všechno, co bylo řečeno ukazuje, že naši ranní předkové byli částečně masožraví a řezání masa bylo prováděno nástroji namísto zubů. Živočišné a mořské potraviny určitě jsou kvalitní zdroj bílkovin. Syrovátková bílkovina, sýry, vejce, ryby, mořské plody a maso mají vyšší aminokyselinové skóre než rostlinné potraviny. Živočichové a mořské potraviny poskytují jedinečné sloučeniny, jako je beta-alanin a carnosin, které se nenacházejí v rostlinných potravinách. A v tomto ohledu poskytují svalům vynikající výživu.

Kombinace semen a ořechů se živočišnými nebo mořskými potravinami přináší ideální výživu a zdá se, že jsme na ni byli přizpůsobeni jako lovci a sběrači.

Semena, ořechy a živočišné nebo mořské potraviny navzájem posilují svou biologickou hodnotu.

Živočišné a mořské potraviny poskytují kvalitní bílkoviny, zatímco semena a ořechy poskytují další bílkoviny, základní živiny a kalorie. Kombinace masa, ryb nebo mléka se semeny nebo ořechy byly používány tradičními kuchyněmi po celém světě, včetně Středomoří, Středního východu, Indie a Číny.

Všimněte si, že některé odrůdy semen, ořechů, živočišných potravin a mořských potravin mohou u některých lidí způsobit alergické reakce. Ujistěte se, že váš výběr potravin neobsahuje položky, na které jste citliví. Před finalizací tohoto tématu musím řešit ještě dva další problémy.

  1. Jsme původně naprogramováni na konzumaci sacharidů?
  2. A jak dobře jsme přizpůsobeni ke konzumaci luštěnin?

Jsme naprogramováni na konzumaci sacharidů?

Existuje vysoká pravděpodobnost, že předchůdci moderních lidí konzumovali naklíčené zrno (semena se škroby), které byly hojné na otevřených loukách. Nicméně zrna nemohla být hlavním hlavním zdrojem potravy ze dvou důvodů.

Zaprvé, pokud nejsou vyklíčeny, zrna jsou v surovém stavu prakticky nevhodná. Biologická hodnota zrna se ve skutečnosti zvyšuje při pražení nebo pečení, a tyto metody nebyly používány během časného Pleistocénu, kdy se ve fosilním záznamu objevil první známý nález podobný člověku.

Za druhé, zrniny planých travin nemohly poskytnout dostatečné množství bílkovin na podporu přežití člověka. Asi před pěti tisíci lety (začátek zemědělské éry) došlo k výraznému posunu lidské stravy směrem k obilí. Od té doby se naši předkové neustále posunovali z naší původní nízko-glykemické stravy z ořechů a semen směrem k dietě založené na vysoko-glykemických rafinovaných sacharidech, kterým nejsme evolučně přizpůsobení.

Máme zažívací systém na konzumaci luštěnin?

Luštěniny byly k dispozici sezónně v otevřených loukách. Kameny se zbytky luštěninového škrobu se objevují v afrických fosíliích. Luštěniny mají nejvyšší obsah bílkovin mezi semeny a tato vlastnost mohla potenciálně způsobit, že budou vhodná jako hlavní potravina pro časné lidi. Nicméně, pokud nejsou naklíčené, namočené nebo vařené, luštěniny obsahují inhibitory a prvky narušující trávení, které je činí problematickými pro lidskou spotřebu.

Je pravděpodobné, že lidé shromažďovali sezónně mladé hrachové lusky a klíčky, ale nejmladší záznam o použití zeleniny jako lidského jídla se objevuje přibližně ve stejnou dobu jako obilí. Bylo do značné míry odsouhlaseno, že naši ranní předkové jedli každé netoxické semeno přítomné v životním prostředí. Zda luštěninová semena patří do této kategorie, zůstává otevřené spekulacím.

Závěr

Ale jídlo je pouze jedním rozhodujícím faktorem naší stravy. Dalšími faktory jsou příjem kalorií a frekvence jídel. Tyto dietní faktory také ovlivňují naše zdraví a dlouhověkost.

orihofmekler

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!