Darování krve zabraňuje onemocnění srdce

0

Pozor! Je to nebezpečné. Anebo ne?

Smrt George Washingtona v roce 1799 byla připsána zdiskreditované praxi nazvané „flembotomie“, přijatá v 17. století jako léčba prakticky jakékoliv nemoci. Jednoho dne si George Washington nechal léčiteli odebrat velké množství krve (tvrdí se, že 3750 ml za 9 hodin, což byla polovina jeho krevního objemu). Výsledkem byl hypovolemický šok a srdeční zástava.

Možná by výsledek byl jiný, kdyby lékaři pana Washingtona změřili jeho hodnoty krve (hemoglobin / hematokrit) a hladinu sérového železa a feritinu. Tím by se dověděli kdy s léčebným odběrem přestat. Bohužel moderní medicína přišla na scénu příliš pozdě na to, aby uchránila pana Washingtona od svých nadpřirozených léčitelů amatérů.

Existuje zdravotní přínos pravidelného darování krve?

Někteří lidé skutečně praktikují pravidelné darování krve. Člověk se potom může cítit dobře, když udělá takový dobrý skutek. Možná by vás ale mohlo zajímat, jestli také existuje nějaká zdravotní výhoda pro pravidelné dárce. Studie z Finska říká, že existuje.

Finská studie – darování krve každé dva měsíce

Ve studii, která byla provedena v roce 1997 ve Finsku, lidé, kteří pravidelně darovali krev, měli 88%-ní pokles infarktu myokardu. Tato studie z Helsinek byla provedena na 2 862 mužích ve věku 42-60 let po dobu 9 let. Míra srdečních záchvatů u dárců krve činila pouze 0,7% ve srovnání s 12,5% u běžné populace stejného věku.

Další studie z Kansas City z roku 1997 prokázala 50% snížení infarktu u mužů nekuřáků, kteří pravidelně darovali.

Dvě připomínky související s těmito výsledky

Ženy mají méně srdečních onemocnění než muži. Mohlo by to souviset s jejich nižšími hladinami železa a sníženým počtem krvinek z pravidelné ztráty krve menstruací.

Nebo je nižší riziko výsledkem vyšší hladiny estrogenu u žen?

Nebo jsou to oba faktory?

Hemochromatóza jako model

Genetické onemocnění, v němž se železo akumuluje v těle, což má za následek vysoký obsah sérového železa a sérového feritinu, se nazývá hemochromatóza. Nosiči genu jsou vystaveni zvýšenému riziku srdečního infarktu. Jedna studie ukázala, že riziko srdečního záchvatu se u lidí s hemochromatózou zdvojnásobilo za devět let. Hemochromatóza je léčena týdenními nebo měsíčními odběry krve za účelem snížení hladiny železa a feritinu.

Hemochromatóza u žen

Ženy s hemochromatózou měly 2,4-násobný nárůst úmrtí na kardiovaskulární onemocnění ve srovnání s ženami bez hemochromatózy. Další zvýšení rizika pro tyto ženy bylo zaznamenáno, pokud byly kuřačky a měly vysoký krevní tlak. U těchto žen bylo zaznamenáno 18,85-násobné zvýšení rizika úmrtí na kardiovaskulární onemocnění oproti zdravým ženám nekuřačkám.

Proč je darování krve prospěšné?

Vysvětlení příznivého účinku pravidelného darování plné krve je ve snížení zásoby železa. Železo je oxidační, takže jakékoli snížení obsahu železa snižuje oxidační stres v těle.

Za druhé, dochází ke snížení lepivosti krve a tím že mladé červené krvinky, které se rodí po darování, jsou mnohem pružnější. Díky tomu se dokážou procpat všude tam, kam se stará křehká krvinky nedostane.

Studie z Yale z roku 2005 zjistila, že „pravidelní dárci krve měli prokazatelně snížené zásoby železa v organismu, snížený oxidační stres a zlepšené vaskulární funkce ve srovnání s dárci, kteří darují jen občas“.

Čtěte také:  Regenerace mitochondrií, část I: Dysfunkce, výživa a stárnutí

Testosteron a zvýšený počet krvinek

Léčba testosteronem může způsobit erytrocytózu (zvýšený počet krvinek), což vede ke zvýšení lepivosti krve, která může být závažná a může způsobit renální nedostatečnost a další nežádoucí účinky na zdraví. Léčbou je opět darování krve. Je důležité erytrocytóze předejít, takže pánové přemýšlejte.

Pochybnosti o výhodách redukce železa

Randomizovaná studie z roku 2007 na pacientech v nemocničním systému vyvolává pochybnosti o výhodách redukce železa, které neprokázaly významný přínos pro kardiovaskulární zdraví. V této studii existuje řada problémů a otázek. Za prvé, pacienti darovali krev pouze dvakrát ročně. Podle mého názoru by darování krve každé dva měsíce bylo užitečnější. Za druhé, řada pacientů již mělo arteriální onemocnění. Zavedení preventivního opatření po nástupu onemocnění pravděpodobně nebude fungovat. Za třetí, mnoho pacientů ve studii byli těžcí kuřáci a alkoholici, tyto faktory životního stylu přebijí pozitiva redukce zásob železa. Za čtvrté, pokud kriticky zhodnotíme datové diagramy studie, skutečně nalezneme ve skupině s redukcí železa přínos v nižší úmrtnosti, ale v delším časovém horizontu. Za páté, výhody jsou více patrné u mladších pacientů než u starších pacientů, ale to zdůraznili i autoři.

Redukce zásob železa je bezpečná alternativa statinů

V roce 2013 doktor Zachariah tvrdí: „Snížení železa může být bezpečná a levnější alternativa použití statinů.

„Dříve popsané poznatky podporují souvislost mezi nižšími úrovněmi feritinu a delší životností. Regresní grafy následných hladin feritinu versus studované výsledky u kontrolních skupin a účastníků snižujících hladinu železa, vykazují významné ochranné účinky nižší zátěže železa proti náhlému úmrtí a nefatálnímu infarktu myokardu a mrtvice“.

Zvýšený feritin je biomarker pro předčasnou smrt

Dr. Ellervik v roce 2014 dospěl k závěru, že „střední až výrazně zvýšené koncentrace feritinu představují biologický biomarker, který předpovídá riziko předčasného úmrtí lineárně v závislosti na hodnotách v populaci“.

Upozornění pro dárce – darujte plnou krev a ne jen plasmu nebo jiné složky krve

Jednoduše darujte plnou krev do sáčku původní metodou, aniž by vám znovu vraceli do žíly jakékoliv tekutiny. Důvodem je, že pokud darujete plasmu a tekutina se vám vrací zpět do žíly tak může obsahovat antikoagulancia a chemikálie z gumových hadiček.

Lidé s hepatitidou C mohou mít prospěch z flebotomie (ovšem z léčebné, protože nemohou darovat).

Studie z Japonska ukazuje, že jaterní enzymy se mohou po opakovaných flebotomiích normalizovat u pacientů s hepatitidou C.

Závěr:

Léčitelé George Washingtona nebyli úplně špatní, a věřili ve zdravotní přínos darování krve. Bohužel v dávných dobách lékaři neměli moderní laboratorní vybavení, které by monitorovalo krevní obraz. V důsledku toho nevěděli, kdy ukončit odběry krve, což vedlo ke smrti pacienta z nadměrné ztráty krve.

Moderní darování krve

V současnosti lékařské studie obnovují zájem o přínosy pravidelného darování krve na zdraví. Z hlediska bezpečnosti pečlivě monitorují hladiny hemoglobinu, hematokritu, železa v séru a feritinu. Před každým darováním je proveden test a pokud nejste v přijatelném rozmezí, tak vám krev neodeberou a musíte to zkusit opět za dva měsíce.

Zdroj: jeffreydachmd 

 

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!