Běžíte na dostatek energie?

1

Deprese

Co když vám řeknu, že chronická úzkost a deprese jsou metabolické problémy? Že se týkají zdrojů energie a že to opravdu nemůže být nic jiného. Ne neříkám, že můžete prostě konzumovat více cukru (energie) a pak všechny vaše problémy zázračně zmizí. Ale rozhodně to není příliš daleko od pravdy. Potřebujete sacharidy jako palivo, potřebujete palivo na výrobu energie a potřebujete energii k ochraně před stresem.

Dysregulace nálady je důsledek stresu. Když stres překročí nebo naruší dodávky energie, začíná se dít spousty metabolicky problematických věcí. Zda to vede k chronickým problémům, závisí na různých faktorech.

Problémy s energií obvykle vznikají kvůli nedostatečnému příjmu nebo dostupnosti paliva. Mohou být také důsledkem zásahu do schopnosti správně využívat palivo nebo v důsledku spotřeby nevhodných nebo neoptimálních potravin jako paliva. To je spojeno s množstvím věcí, které mohou buď napomáhat, nebo omezit používání paliva.

Stres

Ve skutečnosti – bez ohledu na to, z jakého úhlu se na to podíváte – nakonec dojde ke stupni a druhu stresu, kterému člověk je a byl vystaven a musí najít způsob, jakým je tento stres schopen zvládat. Jinak řečeno, mnoho věcí je stresující, ale jak se dokážete vyrovnat se stresem (v biologickém smyslu) nebo se z něho zotavit, bude vždy spojeno s metabolismem a výrobou energie. V některých případech může mít malý stres velký dopad, v jiných případech může být velký stres snadno zvladatelný.

Neříkám, že druhy zkušeností, které člověk má, nejsou relevantní. Oni jsou. Existuje však rozdíl mezi dopadem emočně stresových nebo traumatických situací, když je metabolismus poháněn a funguje dobře, ve srovnání s tím, když tomu tak není.

Emocionální stres má silný dopad. Můžete okamžitě zjistit, co dělá s trávením, spánkem, úzkostí, náladou, kůží a jinými věcmi. Můžete také sledovat, jak změna způsobu, jakým vnímáte situaci, mění způsob, jakým vaše tělo reaguje. Biologie ovlivňuje psychologii a naopak.

To vše se týká funkce energetického systému. Když narušíte metabolismus, působí to. Způsob, jakým vnímáte vnější svět, je ovlivněno řadou fyziologických okolností. Když je poškozena metabolická funkce, stává se snadněji spirálou začarovaného kruhu.

Genetika?

Takže jak to opravit? Pokud hledáte jen černé nebo bílé řešení, obávám se, že to pro vás nemám.  Je pravda, že dědičné faktory formují člověka, který je více či méně náchylný k negativním účinkům stresu. Nicméně argument, že věci jako deprese jednoduše vznikají genetikou, se mi zdá být zavádějící. Genetické je totiž lépe řečeno biologické a to je mnohem blíž skutečnosti.

Většinou však, když lidé slyší „to je genetická porucha“, to, co si myslí, že to znamená, je, že jejich kódovací systém určil, že budou trpět určitým stavem a že se s tím nedá nic udělat.

Naštěstí jsem si docela jistý, že tohle není pravda. Ve skutečnosti se vše může změnit v důsledku měnících se okolností, včetně vašich genů. To, jak se cítíte, se neustále mění.

Někteří jsou smutní uprostřed noci. Jiní zase hned po probuzení. Deprese a úzkost se může stát chronickou a někdy úplně zmizí. Byla vepsána ve vašem genetickém kódu? Samozřejmě že ne.

Citlivost na stres

Pokud jste fyziologicky citliví na stres – pokud jste se narodili s určitou biologickou slabostí – je jedna věc říkat, že to zvyšuje vaši náchylnost k poruchám nálady a zcela jinou věcí je mantra že „je to genetika“.

Pokud geny skutečně určují vaši budoucnost, nemůžete si opravdu pomoci. Ale pokud je nálada ovlivněna stavem vašeho metabolismu, co můžete udělat, je pracovat s věcmi, které zlepšují metabolické funkce. A těch existuje mnoho. Může se to zdát jako sémantika, ale mění to způsob prevence a léčby.

Existuje mnoho různých způsobů, jak pracovat se slabostí. Pokud důkladně chápete biologii a jste ochotni experimentovat, můžete změnit svou fyziologii. To průběhu času a významně sníží citlivost na stres.

To neznamená, že budete navždy osvobozeni od potenciálně negativních účinků emocionálních nebo jiných druhů stresu. Přinejmenším to však znamená, že se můžete naučit zvládat stres lépe. Vyhýbat se mnoha přehnaným fyziologickým reakcím, které mohou vést k chronickým onemocněním.

Stres a energie

Stres zvyšuje poptávku po cukru. Když je hladina cukru v krvi nízká v důsledku stresových událostí nebo nedostatku paliva, existuje celá řada věcí, ke kterým dochází v celém těle. Je to odpověď na nízkou hladinu cukru, ve snaze zachovat přiměřené životní funkce. Stres a nízká hladina cukru v krvi mají přímý vliv na funkci štítné žlázy a na to, jak se palivo používá k dodávce energie. Když je mitochondriální energetický metabolismus potlačen, může to podporovat depresi a úzkost, ale jak je to špatné a zda se stává chronickou záležitostí, závisí na mnoha různých věcech.

Existuje silný vztah mezi poruchou regulace krevního cukru a expozicí systémově stoupajícím hladinám stresových látek včetně kortizolu, adrenalinu, bakteriálního endotoxinu, serotoninu, estrogenu, laktátu a oxidu dusnatého.

Není náhodou, že bylo prokázáno, že tyto látky hrají důležitou roli při potlačení metabolismu oxidativní energie a podporují výkyvy nálady. To jsou některé ze základních vazeb v otázce energie a metabolických onemocnění.

Špatné tuky

Polynenasycené tuky (PUFA) jsou velkým faktorem podporujícím chronické problémy v tomto ohledu. Stres a nízké množství energie podporují uvolňování volných mastných kyselin do krve za účelem poskytnutí alternativního zásobování energií. Když se složení tuku, který se uvolní do systému, stále více skládá z PUFA, přímo poškozuje produkci mitochondriální energie a způsobuje další zvýšení uvolňování stresových hormonů a zvyšuje potlačující účinek stresových látek na metabolismus.

Čtěte také:  Únava nadledvinek nebo jen skryté hladovění?

Je prokázáno, že interakce mezi produkty rozkladu PUFA, stresových hormonů a přebytečného železa, hrají velkou roli při působení chronických zánětlivých látek souvisejících s depresí a úzkostí, stejně jako s hladinou cukru v krvi a dysregulací energetického systému.

Onemocnění jako je cukrovka, rakovina, srdeční onemocnění a demence, které jsou spojeny s vývojem problémů s chronickou poruchou nálady vyžadují přísné sledování – hlavně kvůli věcem, které narušují energetický metabolismus –  aby bylo jasné, že interferují s řádným doplňováním energie. Přestože si je většina lidí velmi dobře vědoma spojení mezi emocionální krizí a problémy se žaludkem, jak často je slyšíte říkat, že je to narušením funkce štítné žlázy a energetického metabolismu? Pokud je omezen cukr, nebo pokud přebytek PUFA a další faktory (například nedostatek bílkovin nebo kalorií) brání použitelnosti paliva, narušuje se funkce štítné žlázy, stres stoupá a trávicí funkce je omezena.

To přispívá k bakteriálním problémům a ke zvýšení oběhu mnoha špatných látek – jako je endotoxin, serotonin, estrogen, kortizol a oxid dusnatý – které podporují chronický zánětlivý stav, což může změnit způsob, jakým tělo (včetně mozku) reaguje na stres.

Dodávky paliva do mozku

Žádný orgán v těle nevyžaduje cukr víc než mozek a zásah do dodávky paliva do mozku (a schopnost mozku řádně používat takovéto palivo) může vést k vážným následkům, včetně poškození vnímání reality.

Opět neříkám, že trauma, které člověk zažívá, je jen případ nevhodného vnímání vyžadující další energii. Existuje však velký rozdíl mezi pocity strachu nebo smutku po určitou dobu (trýznivost ztráty nebo čelení výzvě) a nebo trpěním nějakým druhem chronické úzkosti a deprese, které mohou doslova existovat každý den bez jakékoliv pochopitelné příčiny.

Důkazy naznačují, že hypometabolický stav, který je důsledkem vystavení stresu, vede k nestabilitě nálady. Z biologického hlediska to má velký smysl. Ale když PUFA a jiné stresující, zánětlivé věci zasahující do energetického metabolismu přicházejí do hry, regulace nálady může jít od kolísání kvůli okolnostem až k dysfunkci.

Pokud jste vystaveni chronicky vysokému stresu, můžete vytvořit jakési potlačení energetického systému, zánět, nerovnováhu nervového systému a v podstatě stravujete sami sebe. Můžete se také narodit v tomto stavu.

Opět to není černé ani bílé. Mnoho věcí dělá situaci buď lepší, nebo horší. Pokud můžete něco změnit a získat zlepšení (a existuje spousta důkazů jen ve vědě samotné, která ukazuje, že můžete), pak můžete časem získat zlepšení mnoha různými způsoby.

Jak na rekonvalescenci

Pokud poskytnete tělu dostatek energie (z vhodné stravy) a pokud odstraníte co nejvíce věcí, které brání správnému používání energie, existuje potenciál pro významné uzdravení a biologické změny.

Nejedná se jen o terapii a jiné techniky snižující stres. I když určitě pomohou snížit excitace nervového systému, omezit zásahy do energetických systémů a snížit nadměrné zatížení mozku. Což ubírá nejvíce energie. Bohužel vypovídání se z problému a jiné terapie nejsou v mnoha případech dost účinné a populární „antidepresiva“ (a mnoho příbuzných léků) často způsobují zhoršení metabolických problémů. Není snadné zvrátit účinky poškození metabolismu. A to bez ohledu na to, že mnoho z nás nemá k dispozici správné informace nebo ochotu experimentovat. Lidé se často vzdávají, pokud deprese trvá příliš dlouho.

Když se člověk zotavuje z deprese, často se říká, že to nebylo tak vážné, nebo to nebyla geneticky způsobená věc. Naopak, když se nezotaví, je odolný vůči léčbě a je to v jeho genech. Pravděpodobně nikdy neuslyšíte, „oh, omlouvám se, uvědomili jsme si, že to všechno děláme špatně.“

Restrikce cukru je nebezpečnou taktikou, protože může současně zvyšovat uvolňování stresových látek a potlačit funkci štítné žlázy a oxidační energetický metabolismus.

Stresující zážitky jsou velmi reálné. Ovšem účinky, které mají na mozek a vaše emoce a na vaše zdraví obecně, se nestávají izolovaně od metabolických funkcí a výroby energie. V jistém smyslu je stres další forma spotřeby energie.

Chronická deprese a úzkost jsou biologický, metabolický, psychologické a sociální problém. Čím je chroničtější a systémovější zásah do metabolismu, tím větší rozdíl v zotavení může dělat manipulace s energií.

Není to jednoduchý

Bohužel nemůžete jen dodat palivo a okamžitě se zotavit. Zánět, poškození jater a zažívacího traktu, přebytek PUFA a skladování železa, citlivost nervového systému a další problémy vyžadují čas na rozvoj a čas na změnu.

Spousta kvalitního spánku a denního světla. Dieta, která neobsahuje PUFA, příliš obilovin, které narušují trávení, ořechy, fazole a nedostatečně vařenou zeleninu. Dieta s dostatkem bílkovin a živin z mléka, sýra a masa obsahujícího kolagen a spousty energie ze sladkého ovoce, ovocných šťáv a medu, je jedním ze způsobů, jak se pokusit zlepšit zásobování energií. To pomůže tělu vypořádat se s chronickými stresovými problémy.

Některé další věcí, u nichž se ukázalo, že zlepšují využití glukózy a produkci energie jsou biotin, B6, thiamin, niacinamid a riboflavin, taurin, famotidin, cyproheptadin, aspirin, hormóny štítné žlázy, pregnenolon, progesteron, vitamin K, kokosový olej, živočišné uhlí, infračervené světlo, syrová mrkev, methylenová modř a v některých případech i antibiotika.

Závěr

Existují lidé, kteří mají problémy spojené s metabolickým energetickým systémem, ale nikdy netrpí chronickou dysregulací nálady. Dědičné, psychosociální a environmentální faktory zde hrají svou roli, ale to neznamená, že zdraví a štěstí nelze v těchto případech zlepšit.

Je stále častější, že sacharidy a cukr jsou považovány za návykovou látku, spíše než to, co skutečně jsou. Je to optimální palivo pro metabolické funkce vyžadované v různých množstvích v závislosti na úrovních stresu a síly metabolismu. Buď je tělu poskytnete, nebo najde jiný způsob jak je získat, ale ne bez následků.

Zdroj:  cowseat

 

1 komentář

  1. Shoduju se s článkem, polynenasycené tuky jsou příčinou degenerace. Já jím hodně tuků (nasycených) a pořád nemůžu zhubnout. Když jsem vykládal potraviny na pás v hypermarketu, trklo mě, jak moc sladkostí kupuju. I když si říkám, že je to do zásoby, ve skutečnosti já ty sladkosti přikusuju po snězení zdravého jídla a v né malém množství. Až budete příště nakupovat, dejte si sladkosti a škroby zvlášť, abyste viděli, jestli jich jíte přiměřeně nebo nadmíru.

Leave A Reply

Pin It on Pinterest

Shares
Share This
.comment-form-email { display: none; }

Vyplňte Vaší emailovou adresu a dostanete od nás ebook zdarma!